Sören, 74, är sjuk i alzheimer – deltar i nya studien

Sören Bergström, 74, har Alzheimers sjukdom. Han deltar nu i den nya läkemedelsstudie för att utprova en antikropp mot sjukdomen. ”Det känns meningsfullt att vara med,” säger både Sören och hans hustru Maria.

Varningstecknen på sjukdomen Därför deltar han i studien