Mejla

Wolfgang Hansson

Militärkupp eller inte?

Publicerad:

KOLUMNISTER

Var det en kupp som inträffade i Bolivia?

Evo Morales försökte fuska sig kvar vid makten. Därför är det bra att han är borta.

Avgörande för hur maktskiftet ska karakteriseras blir hur snabbt fria val hålls.

Bolivia är ett exempel på en konflikt där det inte är så lätt att skilja mellan de onda och de goda. Är det en folklig revolt vi bevittnat eller en militärkupp? Eller kanske ingendera?

De flesta verkar vara överens om att Evo Morales gjort ett förhållandevis bra jobb när det gäller att bekämpa den utbredda fattigdomen i landet. Under hans tid vid makten har den halverats. Många ur framförallt ursprungsbefolkningen har blivit en del av medelklassen.

Washington Post skriver att till och med Internationella valutafonden, IMF, "den fria marknadens fanbärare” erkänner att Bolivias socialister varit bättre på att bekämpa extrem fattigdom än någon annan regering i Sydamerika. Inte minst tack vare en mycket stark ekonomisk tillväxt under Morales tid vid makten.

Han blev också en kultfigur för vänsterrörelser i Latinamerika och runtom i världen på samma sätt som Hugo Chavez i Venezuela tidigare varit det. Inte minst därför att han stått upp mot USA och av amerikanska presidenter pekats ut som en fiende.

1 av 2 | Foto: AP

Problemet var att Morales – i likhet med Chavez efterträdare Maduro – blev så kär i makten att han inte insåg när det var dags att gå. Han avskaffade mot folkets vilja de spärrar som finns för hur länge en president får sitta och i det senaste valet gjorde han sig skyldig till omfattande valfusk.

Detta eldade på de redan starka motsättningarna i landet mellan den del av befolkningen som fortfarande stöttar Morales och de som ansåg att hans beteende hotade landets demokrati.

Löfte om nyval

När militären drog tillbaka sitt stöd fick Morales politisk asyl i Mexiko.

Vänsterregimer på kontinenten började genast ropa att det var en militärkupp som inträffat. Lite väl snabba på hanen.

Avgörande för den bedömningen blir vad som kommer efter Morales.

Jeanine Áñez, senator från den nuvarande högeroppositionen, svor in sig som interimspresident under klart tveksamma former. Parlamentet var inte beslutsmässigt eftersom ledamöterna från Morales parti MAS, som innehar en majoritet av platserna, inte var närvarande då de fruktade för sin säkerhet.

Hon har dock lovat att nyval ska hållas i en snar framtid. Vilket verkar vara ett rimligt sätt att hantera den politiska krisen som uppstod när Morales fuskade i det val som hölls i oktober.

Om nyvalet verkligen blir av och går korrekt till är det som hänt en återgång till demokrati snarare än en kupp. Sett i ljuset av Evo Morales försök att hålla sig kvar vid makten med odemokratiska metoder.

Men det finns en rad oroande fakta kring situationen i Bolivia.

Den ena hemska historien efter den andra om grova övergrepp från båda sidor mot politiker, journalister och andra rapporteras i media. En kvinnlig politiker från Morales parti attackerades av en mob som klippte av henne håret och släpade henne längs gatan. En journalist berättar hur han bands fast vid ett träd i sex timmar och misshandlades. En annan berättar hur han dödshotats av både Morales anhängare och motståndare.

Bränt flagga

Polariseringen i det bolivianska samhället verkar vara total. Vi har sett i Venezuela hur det i kombination med inkompetenta ledare kan förgöra ett land. I Bolivia verkar det också finnas ett rasistiskt element där Morales motståndare ogillar att han som den första presidenten ur ursprungsbefolkningen flyttat fram deras position i samhället. Det har bland annat tagit sig uttryck i att man bränt deras flagga.

En sak var att militären uppmanade Morales att avgå. Men det är något helt annat om de försöker ta över makten. Några bevis på det finns inte ännu men en sådan utveckling kan med Latinamerikas historia i minnet inte uteslutas.

Men Morales blir inte mer av en demokrat för att de som tar över efter honom eventuellt också trampar på demokratin.

Demokratin i Bolivia kan bara återställas om det blir fria val och båda sidor är beredd att acceptera resultatet utan att ta till våld.

Där kan Evo Morales spela en viktig roll genom att från sin exil i Mexiko inte ytterligare underblåsa motsättningarna.

 

Publicerad:

LÄS VIDARE