Publicerad:
Uppdaterad:

Så riskerar vår koldioxidbudget ta slut i förtid

Under coronapandemin har mycket hamnat i skymundan. Klimatfrågan är en av dem, även om vi ser att utsläppen minskat de senaste månaderna. Men för att kunna nå det nollutsläpps-mål som Sverige har till 2045 så måste vi börja agera redan nu. Om vi inte gör det är risken att vi förbrukar vår koldioxidbudget tidigare än så.
Vad är ens koldioxidbudget, vad händer om vi inte agerar nu och vilka investeringar måste göras? Det här och lite till tar vi upp i det här avsnittet av Aftonbladet Daily.
Gäst är Mikael Malmaeus, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Programledare är Jenny Ågren.

Publicerad: