Trafikverket

Trafikverket är en svensk myndighet som ansvarar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Den 1 april 2010 tog Trafikverket över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Läs Aftonbladets samlade rapportering om myndigheten här.

I GÅR 06.44 NÖJE

Trafikexpertens kritik efter Bianca Ingrossos vansinnesfärd

 Efter vansinnesfärden: nu kritiseras Rosanna Charles, Bianca Ingrosso och hennes influencervänner för videoklippet.

1

2

3

4

5

...

63

>