Nej, förskolor får aldrig tvinga barn att ha slöja

Debattören: Vi måste börja prata om var religionsfrihetens gränser går

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Personalen i skolan och förskolan måste våga sätta ned foten gentemot patriarkala och förtryckande normer, skriver Gulan Avci. Bilden är ett montage och barnen på bilden har inte med texten att göra.
Foto: JOHNÉR
Personalen i skolan och förskolan måste våga sätta ned foten gentemot patriarkala och förtryckande normer, skriver Gulan Avci. Bilden är ett montage och barnen på bilden har inte med texten att göra.

DEBATT

DEBATT. I takt med att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle, uppstår det allt fler frågor där religion, det sekulära samhället och individens frihet krockar med varandra.

I dag publicerar Göteborgsposten ett reportage där man har ringt runt till olika förskolor och utgett sig för att vara en förälder som söker förskola till sin femåriga dotter och vill ställa frågor om verksamheten. Bland annat har man frågat förskolorna om de kan tänka sig att aktivt kontrollera att dottern inte tar av sig sin slöja under skoltid, samt om de kan tänka sig att tvinga på henne den.

Svaren från många förskolor är skrämmande. Det finns exempel på förskolepersonal som gått med på att filma barn för att föräldrarna ska kunna kontrollera att dottern ständigt bär slöja. En del förskolor medger att de idag aktivt övervakar och tillrättavisar så att barnen inte tar av sig slöjan under skoltid.

Vad som är än värre, är att många förskoleanställda känner sig osäkra på var gränsen går. Hur långt ska man gå för att tillgodose föräldrarnas krav?

Förskolans läroplan är väldigt tydlig med att de värden som ska genomsyra förskolans verksamhet bland annat är individens frihet, integritet, samt jämställdhet mellan könen. Vidare står det också att förskolan aktivt ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Slöjan är ett plagg som i allra högsta grad befäster de traditionella könsroller som förskolan säger sig vilja motverka.

Det faktum att det finns föräldrar som insisterar på att tvinga på flickor slöjan, i syfte att inte väcka mäns attraktion, visar med all tydlighet att det inte är vilket plagg som helst. Ingen förälder skulle be förskolepersonalen att filma ett barn för att försäkra sig att hon har på sig sin tjocktröja.

Slöjan har en djupare symbolik än andra klädesplagg. Den befäster den patriarkala samhällsordning där kvinnan är underordnad mannen.

Slöjan är ett plagg med många dimensioner. För en del, är slöjan en del av identiteten och för andra ett religiöst plagg. Men det är när slöjan används för att tvinga in kvinnor i underordning och hedersförtryck som vi måste dra gränsen i ett demokratiskt samhälle.

Religionsfrihet är en grundläggande pelare i såväl ett demokratiskt samhälle som i den liberala ideologin. Som liberaler måste vi stå upp för att varje människas rätt till sin kulturella identitet och sina traditioner men också rätten att inte få sitt liv begränsat eller dikterat av religion, tradition eller kultur.

Göteborgspostens undersökning handlar dock inte om kvinnor utan den handlar om barn.

Det ska inte råda någon som helst tvekan för personalen på landets förskolor, att de inte ska tvinga på barn ett religiöst plagg som barnet själv har valt att ta av sig. Det går emot barnets religionsfrihet såväl som dess integritet.

Personalen i skolan och förskolan måste våga sätta ned foten gentemot patriarkala och förtryckande normer och inte känna rädsla för att bli stämplade som främlingsfientliga. För att de ska våga göra det måste de känna politikens stöd. Vi behöver modiga politiker som alltid står upp för barnets rättigheter.

Om förskolepersonalen i stället stöttar föräldrarna i att begränsa och frånta ett barn dess mänskliga rättigheter sänder det ett tydligt budskap till barnet: Det finns rättigheter i Sverige men de rättigheterna är inte dina! Det är att lägga grunden för ett samhälle där olika religioner ger olika rättigheter. Det kan vi inte acceptera!

Grunden för ett demokratiskt och fritt samhälle är att de mänskliga rättigheterna gäller lika för alla oavsett religion, etnicitet, kultur eller kön.

Göteborgspostens granskning visar att vi måste börja prata om var religionsfrihetens gränser går. Vi, liberaler, kommer inte i toleransens namn att blunda för det förtryck som många barn utsätts för.


Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE