Debatt

Ogenomtänkta förslag räcker inte mot gängen

Slutreplik från S om kampen mot kriminella nätverk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bara med många olika insatser kommer vi lyckas rycka upp den organiserade kriminaliteten med rötterna. Det är ett komplext arbete som kräver flera insatser och uthållighet, inte snabbt presenterade ogenomtänkta förslag, skriver Fredrik Lundh Sammeli.
Bara med många olika insatser kommer vi lyckas rycka upp den organiserade kriminaliteten med rötterna. Det är ett komplext arbete som kräver flera insatser och uthållighet, inte snabbt presenterade ogenomtänkta förslag, skriver Fredrik Lundh Sammeli.

DEBATT

SLUTREPLIK. Ojämlikheten i vårt land är tydlig. Samtidigt som det finns områden som är tryggare, mer levande och moderna än någonsin så finns det områden som hamnar efter och blir såväl arena som grogrund för kriminella nätverk.

Jag noterar att Moderaterna inte ens bemödat sig med att kommentera kritiken av de egna förslagen. Men det är väl roligare att kritisera Socialdemokraterna. Som ett av Sveriges största parti får man ta att sina förslag vrid och vänds på, då de förhoppningsvis ska anses tillräckligt seriösa för att kunna bli verklighet.

Visitationszoner riskerar att minska förtroendet mellan polis och boende i området. Att göra det straffbart att vara med i gäng kommer ta lång tid att göra verklighet av. Och att utvisa personer i förebyggande syfte lutar åt hur en polisstat skulle agera.

För att komma åt de kriminella nätverken, som slagit rot under längre tid, behöver de angripas från alla håll. Grovt kriminella ska fängslas, deras ekonomiska verksamhet angripas, värdesaker beslagtas och unga på glid ska få omedelbar hjälp att tas sig ur kriminaliteten.

Vi förstärker hela samhällets förmåga i kampen mot dessa kriminella. Polisen har nu 5 000 fler anställda och cirka 5 000 fler ska de bli. Det är viktigt att det blir fler poliser i yttre tjänst. Samtidigt ger vi polisen, och andra myndigheter, fler skarpa verktyg.

Hemlig dataavläsning trädde i kraft i april. I augusti blev det än enklare att sätta upp kameror och besluta om hemliga tvångsmedel.

Under hösten kommer vi presentera förslag om att polisen enklare, vid minsta misstanke, ska kunna göra husrannsakan. Vi skärper också straffen ytterligare för brott kopplade till innehav och införsel av vapen och explosiva medel.

Flera myndigheter har ett tydligt uppdrag att tillsammans arbeta för att hitta alla vägar som finns för att komma åt kriminella. Med samhällets samlade kraft, med samverkan från flera håll, kommer vi successivt att allt bättre bekämpa kriminaliteten.

Samtidigt som vi fokuserar på de som redan är kriminella behöver vi också stoppa rekryteringen och få fler att göra andra val, från den kriminella banan, i livet.

Bara med många olika insatser kommer vi lyckas rycka upp den organiserade kriminaliteten med rötterna. Det är ett komplext arbete som kräver flera insatser och uthållighet, inte snabbt presenterade ogenomtänkta förslag.


Fredrik Lundh Sammeli, justitieutskottets ordförande (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kampen mot gängvåldet

LÄS VIDARE

DEBATT M:s populism försvårar kampen mot gängen

ÄMNEN I ARTIKELN

Kampen mot gängvåldet

Kriminella nätverk

Fredrik Lundh Sammeli

Kriminalpolitik

Moderaterna

Socialdemokraterna