Vi i Norden vet vad som är rätt och riktigt

SD: Tillsammans kan vi bli en aktör i EU-samarbetet som tål att lyssnas på

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tillsammans kan vi bli en aktör i EU-samarbetet som tål att lyssnas på. Det öppnar också möjligheter för de länder i norden som står utanför EU att påverka unionen, skriver Aron Emilsson, Paula Bieler och Angelika Bengtsson (SD).
Foto: TT
Tillsammans kan vi bli en aktör i EU-samarbetet som tål att lyssnas på. Det öppnar också möjligheter för de länder i norden som står utanför EU att påverka unionen, skriver Aron Emilsson, Paula Bieler och Angelika Bengtsson (SD).

DEBATT

DEBATT. Hundratals år av delade kulturyttringar, språk, historia och arv har satt sina spår i Norden. Vi delar traditioner, seder och bruk sedan urminnes tider. Även om vi stundtals genom historien har varit låsta i många krig och konflikter kan vi konstatera att det Norden vi känner idag är en ledstjärna vad gäller fred och sammanhållning.

Vi är många som känner oss som hemma i de nordiska länderna. Kanske beror det på de vidsträckta skogarna, de bördiga fälten, eller de storslagna bergstopparna som utan hänsyn till nationers gränser sprider ut sig i våra länder.

Kanske beror det på den gemensamma språkförståelsen. Eller kanske beror det på att vi som bor här i Norden delar så många grundläggande värderingar. Vi delar syn på mänskliga rättigheter, vad som är rätt och riktigt, och hur man behandlar sina medmänniskor med respekt och jämlikhet.

Då vi har ett stabilt och historiskt fundament som våra värderingar vilar på bör vi sträva efter att utöka vårt nordiska samarbete. Gemensamt kan vi åstadkomma mycket som skulle komma oss alla till gagn.
Tillsammans kan vi bli en aktör i EU-samarbetet som tål att lyssnas på. Det öppnar också möjligheter för de länder i norden som står utanför EU att påverka unionen.
EU växer sig större och blir också allt mer överstatlig i sitt beslutsfattande. Vi Sverigedemokrater ser med oro hur den enskilda nationen blir allt mer marginaliserad och får mindre och mindre att säga till om.

Vi nordiska grannar har givetvis olika inställningar till unionen i dess helhet, dock eftersträvar vi alla samma mål: att göra det bästa för våra respektive länder. Givet våra många nationella likheter bör vi tillsammans identifiera gemensamma mål att eftersträva för att på riktigt driva en nordisk agenda inom och utanför EU. Detta alldeles oavsett inställning till den europeiska unionen.

Nordens länder har i dag en rad olika samarbeten, på många olika områden. Vi är av uppfattningen att vi hittills ändå bara skrapat på ytan kring vad som är möjligt. Vi måste arbeta för att våra befolkningar ska kunna leva och verka i Norden utan hinder och svårigheter, där de kan känna sig trygga i vetskapen att det som gäller där hemma också gäller i grannlandet. På detta område har vi redan kommit långt, men det kan göras mycket mer.

Vi samarbetar idag över gränserna vad gäller säkerhet och polisiär verksamhet vilket vi uppmuntrar och gärna vill bygga vidare på. I en tid av oroligheter och terror är detta centralt för att vi tillsammans ska kunna tackla de problem som dessa hot medför. Det är vår plikt att skydda våra medborgare från de fruktansvärda händelser som utspelat sig både ute i Europa, men också i Norden.

Detta gör vi allra bäst tillsammans. Att bygga vidare på underrättelseutbytet och möjliggöra gemensamma aktioner mot terrornätverk, cyberhot och organiserad brottslighet bör få stå i centrum vad gäller nordisk säkerhet.

Vi vill också verka för en ökad nordisk beredskap i krissituationer så att vi snabbt och effektivt kan hjälpa varandra när det finns behov. Därtill bör vi tillsammans upprätta en särskild inventering av resurser så att alla länder i Norden kan bilda sig en klar uppfattning om vidden av den hjälp som går att få från grannländerna och att denna kan koordineras.


Vi sverigedemokrater kommer att arbeta för att stärka och utveckla det nordiska samarbetet. Det vill vi göra oavsett ideologiska skiljelinjer mellan länder, partier och individer. Låt det som förenar oss också stärka oss.

Aron Emilsson, Ledamot i nordiska rådets svenska delegation (SD)
Paula Bieler, Ledamot i nordiska rådets svenska delegation (SD)
Angelika Bengtsson, Ledamot i nordiska rådets svenska delegation (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE