Så ser framtidens bostäder ut

Av: Jennifer Berg Eidebo

Publicerad:
Uppdaterad:
Många tror att vi kommer att bo i hem med odlingar i framtiden.
Foto: Projektengagemang
Många tror att vi kommer att bo i hem med odlingar i framtiden.

Självförsörjande hem, kollektiva bostäder eller bostäder under havet. Såhär tror svenskarna att framtidens bostäder kommer att se ut. ”Det är glädjande att se att så många svenskar har en stor önskan att leva mer klimatvänligt”.

Lägenheter och villor tillhör de vanligare boendeformerna i dag. Och visst finns det lite mer speciella sätt att bo på, som i husbåtar eller kollektiv. Men hur kommer det se ut i framtiden? Enligt en undersökning av Kantar sifo, gjort på uppdrag av Projektengagemang, tror många att vi kommer att bo i självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar.

– Det är glädjande att se att så många svenskar har en stor önskan att leva mer klimatvänligt. De flesta är positiva till att själva ta ett större ansvar för miljön och ett självförsörjande hem är nog en symbol för det. Detta engagemang gäller det för oss samhällsbyggare att ta till vara på, då kan vi tillsammans åstadkomma en positiv och varaktig förändring, säger Arvid Linder, pressansvarig på Projektengagemang.

3 000 personer deltog i undersökningen och 40 procent av dem tror att självförsörjande hem kommer att bli vanligare om 30 år. 48 procent av kvinnorna tror på denna boendeform, medan endast 32 procent av männen gör det. Männen tror mer på grindsamhällen, 37 procent av männen tror att vi kommer bo i dem i framtiden.

– Varför männen tror mer på grindsamhällen är svårt att svara på. I undersökningen ser vi att kvinnorna har en något mer positiv syn på framtiden när det gäller exempelvis miljöfrågor, däremot tror männen mer på den tekniska utvecklingen såsom självkörande fordon och andra likande lösningar, säger Arvid Linder.

Svenskarna tror däremot inte att framtiden innebär boenden under hav eller sjöar enligt undersökningen, och endast 9 procent tror att husbåtar kommer att bli vanligare.

Foto: Projektengagemang
Förorten kommer att dominera i framtiden enligt undersökningen.

Framtid i förorten

Var kommer vi att bo i framtiden? 54 procent av de tillfrågade i undersökningen tror att man kommer att värdesätta närhet till natur och skogsområden, men endast 2 procent tror att vi kommer att bo på landsbygden. Enligt undersökningen kommer förorterna att dominera, då 62 procent tror att Sveriges invånare kommer att bo främst i förorter kring storstäderna.

– Det är tydligt att många svenskar vill bo nära både staden med dess utbud och bekvämligheter samt naturen och allt fint som den erbjuder - då är förorten ofta perfekt!

Kultur och underhållning tror man inte lika mycket på, endast 8 respektive 9 procent tror att närhet till teatrar, konsertlokaler, sportarenor eller biografer kommer värdesättas i framtiden.

Foto: Projektengagemang
Kanske är detta framtidens Göteborg?

Bostadsformerna svenskarna tror på för framtiden
1. Självförsörjande hem med energiproduktion 40 %
2. Bostäder i grindsamhällen/gated communities 35 %
3. Vanliga bostadsrätter 31 %
4. Flexibla bostäder som går att utöka/krympa 27 %
5. Vanliga hyresrätter 26 %

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM HÄRLIGT HEMMA