Viruskulmen ännu inte nådd i Italien

Reporter: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
En läkare på en intensivvårdsavdelning i Pavia i norra Italien.
Foto: Claudio Furlan/AP/TT
En läkare på en intensivvårdsavdelning i Pavia i norra Italien.

Virusutbrottet i Italien har ännu inte nått sin kulmen. Och myndigheterna varnar nu för att karantänsreglerna, som skulle ha löpt ut den 3 april, kommer att förlängas.

Det senaste dygnet avled 919 människor i covid-19, meddelar institutet för civilskydd. Det är den största ökningen, sett till antalet fall, sedan utbrottets början i landet.

Sammanlagt 9 134 människor har avlidit i virussjukdomen i Italien. Över 3 700 personer intensivvårdas.

Men trots att antalet nya dödsfall är fortsatt höga finns tecken på smittspridningen kan vara på väg att bromsas in, säger Silvio Brusaferro, chef för högsta hälsoinstitutet.

– När nedgången börjar kommer vårt beteende att avgöra hur brant den är, säger Brusaferro med syftning på hur karantänen efterföljs.

Nära 6 000 nya fall av smittan har registrerats i Italien de senaste 24 timmarna. Med omkring 86 500 fall har landet nu passerat Kina vad gäller antalet smittade.

Omkring 11 000 har konstaterats virusfria efter att ha smittats.

I fredagens officiella siffror ingick 50 dödsfall som inte hade rapporterats in i tid. Vissa medier har därför rapporterat om ett högre dygnsantal än 919.

Publicerad: