Tidningar slipper ansvar för returpapper

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Nu sätter regeringen ned foten i den infekterade frågan om returpapper. Från och med nästa år flyttas ansvaret för insamling och återvinning till kommunerna. Men beslutet får stark kritik.

Tidningsbranschen slipper ta ansvar för återvinning av returpapper. Arkivbild.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Tidningsbranschen slipper ta ansvar för återvinning av returpapper. Arkivbild.

Returpapper har förvandlats från en lönsam resurs till något som ingen längre tycks vilja befatta sig med. Mängden har minskat kraftigt den senaste tiden, i takt med att konsumtionen av papperstidningar sjunkit med cirka 10 procent per år – vilket i sin tur har försämrat ekonomin i återvinningen.

I dag sköts hanteringen via företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen och bolaget Pressretur AB, där bland annat pappersbruken ingår. Men från och med nästa år har varken de eller någon annan aktör anmält intresse för att hantera återvinningen. Därmed skulle hela det ekonomiska ansvaret för återvinningen falla på tidningsbranschen, där så gott som varje tidningskoncern rapporterade förlust under förra året. Hittills har tidningarna inte behövt vara med och betala.

"Demokratiskt perspektiv"

– Det är en kostnad som tidningsbranschen inte kommer att klara av. Vi riskerar att se konkurser och nedlagda tidningar över hela landet. Därför återför vi ansvaret för insamling och även hela hanteringen av returpapper till kommunerna, som ju i grunden har ansvar för avfallshanteringen i hela landet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) till TT.

Kulturminister Amanda Lind (MP) påpekar att lite drygt 30 procent av Sveriges befolkning läser en tryckt dagstidning varje dag.

– Inte minst i de äldre åldersgrupperna har papperstidningen en väldigt viktig funktion för att kunna ta del av journalistik, säger Amanda Lind.

– Det är ju så att mediesektorn utvecklar nya digitala modeller. Men vi kommer att ha en fas under överskådlig tid då det kommer att finnas ett behov av papperstidningen, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, tillägger hon.

Även direktreklam

TT: Vore det inte bättre att utforma ett mer riktat stöd till tidningsbranschen, i stället för att ändra på producentansvaret?

– Vi har verkligen tittat på och utrett en mängd olika varianter på hur man skulle kunna göra det här, och till slut kommit fram till att det bästa och mest effektiva är att ansvaret för returpapper återgår till kommunerna, säger Isabella Lövin.

Förutom tidningar ingår även direktreklam och kataloger i pappersåtervinningen.

TT: Varför ska kommunerna även ansvara för återvinningen av dessa produkter?

– Enligt Pressretur utgör direktreklamen cirka 20 procent, och vår bedömning är att det skulle bli för komplicerat med ett särskilt system för den andelen. Sedan får man även ta med i beräkningen att returpappret från direktreklamen har ett värde, som gör att det blir en större total inkomst från hanteringen, säger Isabella Lövin.

"Stora kostnader"

Beräkningar i regeringens promemoria visar att den ökade kostnaden för kommunerna förväntas uppgå till cirka 200 kronor per hushåll och år.

Avfall Sverige, kommunernas företrädare i avfallsfrågor, kritiserar beslutet. Organisationen anser bland annat att regeringen sviker en grundprincip i miljörätten om att förorenaren ska betala. Dessutom upplever organisationen att den inte har fått delta i någon diskussion om andra tänkbara lösningar.

– Det är stora kostnader som påförs kommunerna, och ytterst medborgarna. Man har även pratat om en övergångstid på ett år, och vi ser inte hur kommunerna ska kunna bygga upp en fungerande infrastruktur på så kort tid. Det kommer att kosta en hel del, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns ett fel gällande kostnaderna för kommunerna.

Publicerad: