Naturskyddsföreningen: De är sämst på klimat i EU

Av: Klas Widestrand, Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:

Lars Adaktusson (KD) och SD:s två EU-parlamentariker får sämst klimatbetyg i Naturskyddsföreningens EU-granskning.

Bäst betyg får Fi, MP och V.

– Miljöfrågan har fått mycket större tyngd jämfört med fem år sen, och det är roligt att nästan alla partier har höga ambitioner i miljöpolitiken, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har granskat hur de svenska partierna ställer sig till 18 förslag som organisationen tycker ska vara prioriterade i EU inför valet till parlamentet den 26 maj.

Organisationen vill bland annat att EU:s klimatambition ska öka. EU-parlamentet har beslutat om klimatmål till år 2030, tillsammans med ett antal lagar och regler för att nå målet, men Naturskyddsföreningen anser att ambitionsnivån är för låg.

1 av 2 | Foto: OLA AXMAN
Lars Adaktusson, KD.

Fi, MP och V i topp

De partier som får bäst betyg i granskningen är Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De svarar ja på Naturskyddsföreningens samtliga 18 miljöförslag.

Sämst betyg får Kristdemokraterna, som ställer sig bakom 11 av 18 förslag och Sverigedemokraterna som ställer sig bakom 4 av 18 förslag.

Naturskyddsföreningen har också i en tidigare rapport granskat de svenska EU-parlamentarikernas miljöarbete, och där sticker bland annat Jytte Guteland (S) ut som drivande i miljöfrågor.

Klimat och miljö prioriteras

KD:s Lars Adaktusson, som var EU-parlamentariker fram till i höstas då han valdes till riksdagsledamot, delar sistaplatsen med SD:s Peter Lundgren och Kristina Winberg.

– Jag tar naturligtvis kritiken på allvar, det är självklart viktigt med en fungerande klimatpolitik och det finns säkert utrymme att bli bättre på det här området, säger Lars Adaktusson.

Men Adaktusson menar samtidigt att han röstat i linje med sitt partis politiska ståndpunkter, som skiljer sig från exempelvis Naturskyddsföreningens hållning.

– Intresseorganisationer av den här typen har ett stort kunnande och det har jag respekt för. Samtidigt har de en egen agenda och det är ingen överordnad sanning, för någon sådan finns inte på det här området. De gör sina politiska bedömningar utifrån sina intressen och vi gör våra.

Större utrymme för självständighet

Enligt Naturskyddsföreningen har enskilda ledamöter större möjligheter att driva frågor på egen hand, vilket innebär att man lättare kan agera självständigt.

– När det gäller EU så är miljöengagemanget till viss del personberoende. Man kan lättare gå emot sin grupp där än i den svenska riksdagen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Klimat och miljö är två högt prioriterade frågor för svenska väljare, visar bland annat en ny mätning från Aftonbladet/Inizio.

– Det återspeglar det vi märker i samhällsdebatten, och i undersökningar som görs. Miljöfrågan har fått mycket större tyngd jämfört med fem år sen, och det är roligt att nästan alla partier har höga ambitioner i miljöpolitiken. Vi står inför en gigantisk utmaning som kräver radikala åtgärder, så det är positivt att så många politiska partier vill jobba med miljöfrågorna på det här sättet, säger Karin Lexén.

Partierna har fått svara på 18 förslag som Naturskyddsföreningen tycker ska vara prioriterade i EU.
Foto: Så tycker partierna
Partierna har fått svara på 18 förslag som Naturskyddsföreningen tycker ska vara prioriterade i EU.
Publicerad:

LÄS VIDARE