Svensk polis utreder kränkning av Estonia

Det tyska fartyget Fritz Reuter sänkte ner en dykrobot till Estonia på havsbotten och befinner sig fortfarande vid gravplatsen. Svensk polis har nu inlett en undersökning av händelsen.

Involverar svenska medborgare ombord på fartyget