Låg kostnad för skolmåltiderna i Malmö

Publicerad:
Uppdaterad:
Skolmaten i Malmö är 800 kronor billigare per elev än rikssnittet.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Skolmaten i Malmö är 800 kronor billigare per elev än rikssnittet.

NYHETER

Skolmåltiden kostar i Sverige årligen i snitt över 6 000 kronor per elev.

I Malmö är det billigare än så.

”Genom att satsa allt mer på råvaror och full tillagning från basen och därmed fasa ut halvfabrikat nästan helt, har vi sänkt våra inköpskostnader, men i viss mån ökat våra personalkostnader”, skriver Henric Kahlmeter, senior rådgivare på grundskoleförvaltningen, i ett mejl till Aftonbladet.

När Skolverket presenterar siffrorna för måltider i den kommunala grundskolan är det stora skillnader mellan kommunerna.

Rikssnittet för skolmåltiden ligger på 6 400 kronor per elev 2018, enligt en sammanställning Nyhetsbyrån Sirén gjort.

I Skåne är måltidskostnaderna generellt låga, då Simrishamn det gångna året hade den högsta kostnaden på 7 900 kronor per elev.

I Malmö ligger summan under rikssnittet. I de kommunala grundskolorna i Malmö ligger måltidskostnaden på 5 600 kronor per elev.

Det vi vet om vår egen servering är att vi genom att satsa allt mer på råvaror och full tillagning från basen och därmed fasa ut halvfabrikat nästan helt, har sänkt våra inköpskostnader, men i viss mån ökat våra personalkostnader. Vi vet också att vår satsning på närtillagad mat ger maximalt nyttjande av råvaror och maximal återanvändning av redan tillagad mat”, skriver Henric Kahlmeter, senior rådgivare på grundskoleförvaltningen i Malmö. I ett mejl till Aftonbladet lyfter han även fram att volymerna i matbeställningarna gör att priserna kan hållas nere.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Inga lokalkostnader medräknade

Måltidskostnaderna inkluderar kostnader för personal, livsmedel, transporter och administrativa kostnader, men även intäkter från till exempelvis försäljning till friskolor. Även om Skolverket har regler för vad som ska ingå i statistiken betonar Nyhetsbyrån Sirén att skolor kan ha redovisat siffrorna annorlunda.

Hur skolmåltiderna är organiserade varierar kraftigt, vilket påverkar kostnaden, och de kommuner som köper in skolmåltider via entreprenad kan även ha redovisat lokalkostnader som annars inte ska ingå. Enligt Sirén kan även kommunernas tillvägagångssätt att ta fram siffrorna vara en felkälla.

I Malmö är det enbart kostnader kopplade till skolmåltiderna som skickats in till Skolverket.

Allt som rör måltidskostnaden; mat/råvaror, personal, ledning och administration med flera kostnader. Det enda som inte är med är lokalkostnader”, skriver Henric Kahlmeter.

All mat ska vara ekologisk

Grundskoleförvaltningen har tillsammans med utförarorganisationen Skolrestauranger, som finns i serviceförvaltningen, enligt egen utsago satsat på att utveckla skolköken under den senaste femårsperioden.

Från en organisation med ett fåtal stora kök, långa transporter och långa varmhållningstider (som inte gynnar smak och kvalité) samt stora svårigheter att ta hand om överbliven mat, så har vi nu många tillagningskök och även de allt färre mottagningsköken har stora möjligheter att laga mat och komplettera rätter samt att ta hand om överskott. Närheten till eleverna har verkligen gynnat kvaliteten och dialogen mellan skolrestauranger, elever och personal/skolledning.”

Den politiska målsättningen i Malmö är att skolmaten till 100 procent ska vara ekologisk kommande år.

Dyrast i Jämtland

”För närvarande ligger vi på 85-86 procent och kommer att nå 90 procent under 2020. Det politiska målet om 100 procent anses därmed uppnått eftersom de sista 10 procenten utgör råvaror som antingen användes i väldigt liten mängd eller som inte finns som ekologiska alternativ på marknaden. Vi har i stället att satsa på andra miljövänliga insatser; transporter, ta bort plast ur köken (till exempelvis går vi gradvis över till glastallrikar och glas-glas istället för plast) med flera åtgärder.”

Trots de låga måltidskostnaderna och att målsättningen gällande ekologisk mat kommer uppnås meddelar Henric Kahlmeter att det finns planer på fler förändringar rörande skolmaten i Malmö (se faktaruta), där menyerna kommer bli mer vegetariska och köken kommer utvecklas.

Den kommun med högst kostnad för skolmåltiden i landet är Berg i Jämtland, där kostnaden är på närmare 15 000 kronor per elev. Lägst är den i Partille där kostnaden ligger på cirka 4 000 kronor.

Publicerad:

LÄS VIDARE