På onsdagseftermiddagen samlades många besökare vid Scaniabadet.
Foto: Robert Rosén
På onsdagseftermiddagen samlades många besökare vid Scaniabadet.

Kommunen: ”Kommer absolut bli trängsel”

Publicerad:
Uppdaterad:
På onsdagseftermiddagen samlades många besökare vid Scaniabadet.
Foto: Robert Rosén
På onsdagseftermiddagen samlades många besökare vid Scaniabadet.

NYHETER

Malmöborna är vana vid trängsel på badplatserna.

Med en hemestersommar och värmebölja är coronaåret inget undantag.

– Det kommer absolut bli trängsel, spår Clara Zetterlund, entreprenadansvarig vid fastighets- och gatukontoret.

Polisen har uttryckt en farhåga för hög belastning vid Malmös badplatser i sommar och det finns en oro för hur coronarestriktionerna kommer hållas om mycket folk beger sig till badplatser och stränder.

Trängseln har hittills i år framförallt märkts av på Scaniabadet i Västra Hamnen.

– Vi har alltid trängsel på Malmö stads bryggor varje år. De är så populära och om det är varmt ska alla dit, säger Clara Zetterlund, entrepenadansvarig på fastighets- och gatukontoret.

I år har det dock sett ut olika ut på de olika badplatserna.

”Lite blandade skurar”

– Ibland är det jättemycket trängsel men vi ser också att folk tar hänsyn och försöker hålla avstånd. Så det är lite blandade skurar kring just trängsel på stränderna.

På en presskonferens strax innan midsommar klargjorde Caroline Lundholm, vid fastighets- och gatukontoret, att det inte finns något lagstadgat stöd för kommunen att avvisa personer vid strandträngsel.

Istället har Malmö stad fått rikta in sig på uppmaningar om avstånd. Någonting som bekant görs genom skyltar och badvärdar.

Ytterligare information kommer inom kort upp på Scaniabadet.

Foto: Privat
Clara Zetterlund menar att kommunen enbart kan informera - men att ansvaret till slut ligger på medborgarna själva.

Mer info på gång

– Vi ska sätta upp klisterlappar i marken nu i veckan, att man ska hålla avstånd, och även på det stora trädäcket, säger Clara Zetterlund, som också slår fast att det är upp till varje individ att följa riktlinjerna.

Varför gör ni den här åtgärden också?

– För att det är vårt ansvar att informera om och påminna om de här riktlinjerna. Vi som kommun kan inte avvisa folk från en plats eller en folksamling. Det vi kan göra är att informera.

Är det här en åtgärd som tillkommit på grund av trängseln?

– Nej, vi har diskuterat det innan eftersom att vi vet att det alltid blir trängsel. Vi visse sen innan att det förmodligen kommer uppstå även om vi har corona just nu. Så det är någonting vi började diskutera med en gång.

Polis kan tillkallas

På de kommunala badplatserna finns i dagsläget två badvärdar vardera, undantaget Scaniabadet och Ribersborg där det är tre stycken.

Deras uppgift är att informera och arbeta förebyggande, men de har inget livräddningsansvar. Däremot är det upp till dem att tillkalla polis om irriterade situationer uppstår, med för mycket folk tätt inpå varandra.

– Om det blir extremt, extremt mycket folk då får vi tillkalla polisen, om en grupp behöver upplösas eller om folk behöver avlägsna sig från platsen.

När en ny värmebölja nu håller på att skölja över landet, och många hunnit gå på semester, är förväntningen att trycket på Malmös stränder ökar ytterligare.

”Tror jag verkligen”

– Vi känner absolut att många kommer semestra i Sverige och med den här värmen kommer det absolut bli trängsel. Det tror jag verkligen.

Om skyltarna som finns uppsatta inte ger önskat resultat flaggar hon för att kommunen kan gå ut med mer information och sätta upp fler skyltar.

Tidigare har Aftonbladet kunnat berätta om att bad- och strandsuget bland malmöiterna lett till stor trängsel på den stadsbusstrafik som passerar Ribersborg.

Clara Zetterlund kan inte uttala sig om någon dialog i dag finns med Skånetrafiken, men bekräftar att det inte varit aktuellt att begränsa parkeringsplatserna för att motverka trängseln.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE