Så kämpar regionerna med smittspridningen just nu

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

I Västerbotten tvingas bensinmackar låsa dörrarna på grund av för många kunder.

Verksamhetsutövare i Jämtland får hot när de uppmanar människor att handla ensamma och i Uppsala pausas nu all icke-livsnödvändig vård.

Trycket på sjukvården är fortsatt högt i över hälften av länen, enligt länsstyrelsernas lägesrapporter.

Coronasmittan är på en fortsatt hög nivå i landet och nästan alla regioner rapporterar om en ökad spridning, enligt länsstyrelsernas veckorapporter.

17 av landet 21 län har en påtagligt ökad eller hög smittspridning. Flera län larmar även om att smittan ökar bland yngre.

Den brittiska varianten av coronaviruset dominerar, enligt rapporterna. Över hälften av landets regioner ser också ett ökat tryck och en hög belastning på sjukvården.

Men i länsstyrelsernas rapporter finns också positiva nyheter – vaccineringen mot covid-19 är i full gång.

Västerbotten: Låser dörrar

I Västerbotten minskar smittan, men antalet personer som behöver behöver sjukhusvård är fortsatt på en hög nivå. Den höga beläggningen på sjukhusen är en utmaning för vården.

Länsstyrelsen i Västerbotten skriver bland annat att det rapporterats om ett ökat resande till en av länets kommuner under påskhelgen – trots regionala råd om att inte resa.

”I samband med detta har trycket på bensinmackarna i kommunen varit så högt att dessa under vissa perioder har fått låsa dörrar till butiksdelen för att inte få in för mycket kunder i lokalerna samtidigt.”

Tidigare har bensinmackar i Värmland larmat om trängsel. Nu sker desamma i Västerbotten.
Foto: LOTTE FERNVALL
Tidigare har bensinmackar i Värmland larmat om trängsel. Nu sker desamma i Västerbotten.

Jämtland: Tar emot hot

Även i Jämtland pekar trenden på sjunkande smittspridning. Även här, liksom i flera andra regioner, är det nu den brittiska varianten av coronaviruset som dominerar.

Vid länsstyrelsens tillsyn av olika verksamheter framkommer det bland annat att personal har utsatts för hot när människor har ombetts att handla ensamma:

”Verksamhetsutövare har angett att hot har förekommit då de påtalat till allmänheten att de ska handla ensam. Verksamhetsutövare får säga till folk att de ska handla ensam samt att de inte ska stå och trängas. Vissa butiker har värdar som hjälper till för att få allmänheten att följa reglerna.”

Foto: PONTUS ORRE
I flera butiker finns skyltar som uppmanar handlare att handla ensam.

Uppsala: Coronahundar ska spåra smitta

I Uppsala är läget fortsatt allvarligt och trycket på sjukvården är mycket högt, rapporterar länsstyrelsen, som skriver att ”antalet inneliggande patienter nu är på rekordnivåer.”

Detta innebär att det kan bli aktuellt att aktivera krislägesavtalet för fler personalgrupper än intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Under den senaste veckan har totalt 44 patienter vårdats på intensivvårdsavdelningen, vilket är det högsta veckoantalet under hela pandemin. På sjukhuset pausas nu all icke-livsnödvändig vård och den planerade operationskapaciteten minskar.

”Regionen bedömer att behovet av intensivvårdsplatser kommer att öka ytterligare”, står det i länsstyrelsen Uppsalas lägesrapport.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Coronahundar tränas i Uppsala för att hitta personer smittade med covid-19.

Samtidigt tränas nu Sveriges första coronahundar i Uppsala. Hundarna ska kunna identifiera smittade personer, en metod som redan använts i till exempel Finland. Där har specialtränade hundar nosat sig till coronaviruset, vilket bland annat Hufvudstadsbladet har skrivit om.

 

PODD Vaccinsamordnaren: ”Nu vänder det uppåt”

Aftonbladet Daily med Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE