Oro för mörkertal i Malmös positiva hemlöshetsrapport

Av: Frida Carlqvist

Publicerad:
Uppdaterad:
En person ligger i en sovsäck på en bänk.
Foto: Janerik Henriksson/TT
En person ligger i en sovsäck på en bänk.

Förra veckan presenterades siffror som tyder på en positiv trend vad gälla hemlösheten i Malmö.

Allt färre, framför allt barnfamiljer, är hemlösa. 

Skåne Stadsmission menar dock att det finns risk för ett stort mörkertal i statistiken.

– Det finns en risk att det är kommunens skärpta regler kring vilka som kan få hjälp med bostad som ligger bakom den positiva statistiken, säger Skånes Stadsmissions direktor Lena Wetterskog Sjöstedt.

Malmö stad presenterade på torsdagen siffror som visar på en minskad hemlöshet i staden. Antalet hemlösa har inte varit så få sedan 2014. Man ser framför allt en minskning från för två år sedan, då 1 959 vuxna var hemlösa i Malmö. Nu ligger siffran på 1 112. Framför allt har antalet hemlösa barnfamiljer minskat enligt Malmö stads statistik, från 509 familjer i hemlöshet till 178 i år. 

Enligt kommunen beror den positiva utvecklingen bland annat på omfattande åtgärder och många kommit fram i bostadskön på Boplats. Sedan 2018 arbetar Socialtjänsten i Malmö med ökat fokus på hemlösa. Man har bland annat gjort en stor satsning 30 miljoner för att anställa fler socialsekreterare. 

– Många av bland annat de nyanlända som kom 2015 har fått ordinarie bostäder, genom exempelvis Bostad Syd. Vi har också färre nyanlända i staden i år jämfört med tidigare, säger Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad.

”Ser bättre ut på pappret”

Kommunens redovisning av den minskade hemlösheten är dock inte något som får Skånes Stadsmission att jubla. De menar istället att det finns risk för ett stort mörkertal i statistiken.

– Vi är naturligtvis glada att man tagit det på allvar och gjort insatser för att minska hemlösheten. Men eftersom vi inte ser en minskning i hur många som kommer till oss, varken när det gäller barnfamiljer eller ensamma vuxna, befarar vi att det ser bättre ut på pappret än det är, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission till Aftonbladet.

Foto: David Stomeus/Skåne Stadsmission
Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Bakom siffrorna, menar stadsmissionen, ligger ändrade praxisregler.

– Det finns en risk att det är kommunens skärpta regler kring vilka som kan få hjälp med bostad som ligger bakom den positiva statistiken. Vi har nämligen mött familjer som uppger att de fått besked från socialen att det inte är någon idé att de söker stöd eftersom de inte ingår i rätt målgrupp. Om de inte gör en ansökan hamnar de inte i statistiken, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

– Vi säger inte att det är jättemånga familjer, men tillräckligt många för att det ska oroa oss.

Just brist på långsiktighet är något som stadsmissionen belyser i sin kritik.

– När kommunen med hänvisning till ny rättspraxis enbart ger barnfamiljer stöd vecka för vecka skapar man en osäker situation för både föräldrar och barn.

I början av 2019 ändrades praxis för vilka som kan få långsiktigt stöd för hemlöshet. Efter praxisändringen kan nu enbart de med så kallade social hemlöshet, som har någon form av problematik såsom med missbruk eller liknande, söka sig till Socialtjänsten.

– Ja, det stämmer att den praxisen ändrades 2019, men det vi också gjort är att sätta in 30 miljoner kronor bland annat för att anställa fler socialsekreterare, och startat en ny boenderådgivning, säger Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad.

Foto: Hanna Ortman
Sedat Arif (S).

Han berättar att Socialtjänsten sedan våren 2019 ska rikta in sig på de som lever i social hemlöshet, alltså de som har ytterligare problem utöver att man saknar långsiktig bostad. Det kan gälla missbruk eller annan social problematik. Tidigare fokuserade man även de som är strukturellt hemlösa, vars primära problematik var att man saknar bostad.

– Det kom en dom våren 2019 som gjorde att vi behövde ändra vår praxis. Den nya praxisen innebar att det inte är socialtjänstens roll att erbjuda strukturellt hemlösa en bostad, utan vår roll är att hjälpa Malmöbor som även har social problematik. Sen finns det alltid människor som akut behöver hitta en lösning, då försöker vi lösa det så gott vi kan, men långsiktiga lösningar måste man själv bidra till. Där finns ju boenderådgivningen som hjälper de som har svårighet att orientera sig på bostadsmarknaden. Sen kan man fortfarande få stöd ekonomiskt från oss, säger Sedat Arif.

– Det är inte så att de inte kan få något stöd alls från socialtjänsten, utan det vi säger är att vi inte kan erbjuda lägenheter eller annat sådant långsiktigt som vi gjorde innan. Men att få sin sak prövad har man alltid rätt till, säger Sedat Arif.

Han tror att det också är färre som kommer till Socialtjänsten eftersom många hittar egna lösningar.

– Då har vi oftast inte koll på vad det är för typ av lösningar, vi följer inte upp det och de hör inte av sig till oss och då hamnar de inte i vår kartläggning heller. 

Stadsmissionen riktar även kritik mot att statistiken utelämnar EU-migranter och papperslösa i Malmö. 

– Dem har kommunen kanske inget långsiktigt ansvar för, rent formellt, men det handlar om vilket samhälle vi vill vara. Särskilt allvarligt är ju att det också i den här gruppen finns barn, som har rätt till bättre förutsättningar oavsett föräldrarnas situation. Varför inte ta med även denna grupp när man kartlägger hemlösheten? säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

Sedat Arif berättar att EU-migranter och papperslösa aldrig har räknats in i denna statistik, men att det finns flera initiativ för just utsatta EU-medborgare och papperslösa i Malmö, såsom ett härbärge för EU-migranter och två värmestugor dit främst papperslösa vänder sig till.

– Det är de lösningarna som vi kan erbjuda som egentligen är utanför det ansvar som vi har men som vi från staden känner att vi behöver göra eftersom det blir kallt och vi vill inte att folk ska frysa ute, säger Sedat Arif.

”Fortfarande utmaningar”

Sedat Arif belyser att det finns förbättringsområden kring arbetet för att minska hemlösheten i Malmö. Han berättar att man nu bland annat jobbar med att göra fler lägenheter tillgängliga i Boplats Syd för att ännu fler ska kunna få långsiktigt boende.

– Det är otroligt glädjande att kartläggningen visar på en positiv utveckling, sen vill jag vara väldigt tydlig med att vi fortfarande har utmaningar. Det är väldigt, väldigt många som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, och det här måste vi jobba med både på kort sikt men också precis som Stadsmissionen säger, på lång sikt.

– Där har både kommunen men också den nationella politiken ett stort ansvar att se till Malmöbor och oavsett var i Sverige man bor så har man en bostad, det är ju en trygghet, men också främst för barnen, avslutar Sedat Arif.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN