Hur ser framtiden ut för Sverigedemokraterna?

Experterna svarar:

Var valet ett misslyckande för SD?

Hur kommer de att klara sig i nästa val?