Mejla

Oisín Cantwell

M-toppens utspel om IS-terrorister är meningslöst

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Det var naturligtvis bara en fråga om tid innan politiker började lägga sig i den virriga debatten om återvändande IS-jihadister med mer eller mindre usla förslag.

Sämst hittills är moderaten Tomas Tobés krav på indraget medborgarskap.

Den pågående diskussionen om huruvida Sverige bör bistå personer som rest till kalifatet eller ej har delat sociala medier på mitten.

I den högra ringhörnan trängs de som anser att Eva Dahlgren, som oförsiktigt nog har uttalat sig i ämnet, själv är islamistisk terrorist. I den vänstra samlas de som tycker att moderaten Hanif Bali, som även han har haft åsikter, inte är ett dugg bättre än IS.

1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
Tomas Tobé

Utmärkte sig på Twitter

En debatt är numera dock aldrig så undermålig att den inte kan bli ännu sämre, varför det inte förvånar att diverse politiker ramlat in i soppan.

Just denna gång är det framförallt moderaternas förre rättspolitiske talesperson Tomas Tobé som har utmärkt sig. På Twitter kungjorde han i går att "det är dags att ändra grundlagen och göra det möjligt att dra in medborgarskapet för IS-terrorister. Det handlar om rikets säkerhet och vår trygghet".

Utspelet är för all del inte sensationellt, M har snott tanken från Sverigedemokraterna och företrädare för partiet har tidigare lagt motion om den.

Icke desto mindre är det pikant att det kommer från just det hållet. Paragrafen som stipulerar att svenskt medborgarskap inte får fråntas människor återfinns i det rättighetskapitel som framförallt moderaterna slogs för i den grundlagsutredning i vilken nuvarande version av regeringsformen överenskoms.

Men det var på den exotiska tiden då våra politiker ännu höll mänskliga rättigheter högt. Numera är det stundom lite si och så med den saken.

Arrogant och egoistiskt

Således ska det nu pillas i grundlagen. Vilket är mycket dumt. Grundlagen bör behandlas med respekt och ska inte ändras i tid och otid. Det ska framförallt inte petas i den när helst en opinionsstorm på Twitter piskas upp.

Låt oss då titta närmare på utspelet. Varför är det bara islamistiska extremister som ska berövas medborgarskap? Utgör inte även nazister ett hot mot vår säkerhet? Rättssäkerhet är inte det mest framträdande draget i Tobés utspel.

Och varför ska Syrien tvingas behålla andra länders terrorister? Det landet har tillräckligt med problem och har inte bett Europa om invasion av IS-jihadister.

Det är arrogant och egoistiskt att vilja vältra över ansvaret för ett problem på ett annat land på det sättet som Tobé vill.

Och tänk om Uzbekistan tar intryck av en svensk grundlagsförändring, får feeling och hör av sig och meddelar att Akilovs medborgarskap dragits in. Sorry, Sverige, hit kan ni inte utvisa honom när straffet är avtjänat.

Så långt de principiella invändningarna. Men det går också att fråga sig vilken effekt en lagändring skulle få.

Grundlagen kan endast ändras efter två riksdagsbeslut, som ska fattas före och efter ett val. Den nya lagen skulle kunna träda i kraft tidigast 2022.

Den skulle bara kunna omfatta personer med dubbelt medborgarskap, då Sverige förbundit sig i internationella konventioner att inte göra människor statslösa.

Något säger mig att det om fyra år inte kommer finnas särskilt många IS-terrorister med två pass som står och bankar på porten till Sverige.

Det finns många problem med Tobés utspel. Ett av dem är att en lagändring knappast skulle göra Sverige säkrare.

Publicerad:

LÄS VIDARE