Fondsparandet över 100 miljarder

 Svenskarna fortsätter att pumpa in pengar i fonder, även om ökningstakten minskar.