Tuffare bankkrav tynger bostadsmarknad

 Sex av tio mäklare upplever trögare marknad