Mejla

Wolfgang Hansson

Publicerad:
Uppdaterad:

”Brexit-datum klart – nu börjar kaoset”

Publicerad:
Uppdaterad:
Premiärminister Theresa May.
Foto: Stefan Rousseau
Premiärminister Theresa May.

Allting tyder på att skilsmässoförhandlingarna mellan EU och Storbritannien blir sällsynt besvärliga.

Gångra dessa farhågor med tio och vi börjar förmodligen närma oss det verkliga scenariot.

Någon äkta kärlek har aldrig funnit mellan unionen och Storbritannien.

När de två parterna nu ska gå skilda vägar kommer knivhugg i ryggen att höra till vardagen.

Lyssnar man på premiärminister Theresa May är intrycket att britterna fortfarande tror att de ska kunna plocka russinen ur kakan. Hon utgår från att de ska få ett förmånligt avtal som ger Storbritannien nästan lika bra villkor som i dag utan att behöva betala en saftig medlemsavgift till Bryssel och utan att tvingas följa EU:s grundläggande regler om fri rörlighet för EU-medborgare.

Ett önsketänkande som helt saknar täckning i verkligheten.

Övriga EU består av 27 länder som alla har sina åsikter om hur långt de är beredda att gå britterna till mötes. Grundinställningen - även i brittvänliga länder som Sverige - är att britterna inte ska tjäna på att lämna unionen.

Varför betala?

Skulle EU göra brexit till en förmånlig och tämligen smärtfri affär för Storbritannien är risken överhägnande att andra EU-länder också väljer att lämna.

Varför betala avgifter och hålla sig till regler man inte gillar om det går att få de flesta fördelar i alla fall?

Denna grundläggande motsättning verkar britterna inte vilja inse.

EU har växt ihop och utvidgats under snart 60 år. Det säger sig själv att det blir oerhört komplext att kapa dessa band.

Redan innan förhandlingarna ens inletts bråkar Bryssel och London om hur britternas skuld till EU ska regleras. EU anser att britterna måste betala i storleksordningen 600 miljarder euro för att betala för de framtida åtaganden man redan gjort. Britternas inställning är att de inte är skyldiga någonting.

Inte en susning

Sedan kommer alla detaljfrågor på område efter område. Alla avtal som måste skivas om eller rivas.

Jag tror inte förre premiärministern David Cameron hade en aning om följderna av sitt beslut att låta britterna rösta om EU. Han var så övertygad om att kunna leverera ett nej till brexit.

De som röstade för brexit hade inte en susning om vad de röstade för eftersom de inte hade något färdigt avtal att ta ställning till, bara en massa lösa antaganden.

Majoriteten röstade för ett utträde för att de var trötta på att landet invaderades av jobbsugna människor från Östeuropa som ”snodde jobben”. Nu får de sannolikt betala för det genom en rejäl ekonomisk smäll.

I princip alla experter är eniga om att Storbritannien åtminstone inledningsvis förlorar stort på brexit. Det går inte att snabbt och enkelt ersätta Europa med andra handelspartners.

Kort tid

När premiärminister May utlöser paragraf 50 nästa onsdag är det startskottet för förhandlingar som får ta högst två år. Jag har inte hört någon expert utanför Storbritannien som tror det är möjligt att nå ett nytt avtal på så kort tid. I praktiken blir förhandlingstiden mycket kortare eftersom avtalet måste godkännas av 27 olika parlament.

Om det våren 2019 inte finns något färdigt avtal har britterna två val. Lämna utan ett avtal eller begära förlängd förhandlingstid. Något EU kan gå med på om man vill.

Problemet är att det under hela förhandlingsprocessen kommer att råda stor osäkerhet om den slutgiltiga utgången. Företag som är beroende av marknaden i Europa kommer att tveka att investera i Storbritannien vilket kommer att drabba även EU:s övriga ekonomier negativt.

En röra

  • Hur blir det med London som finanscentrum? Paris och Frankfurt ligger redan i startgroparna för att ta över.

  • Får europeiska medborgare bo kvar och jobba i Storbritannien? Ingen vet.

  • För några veckor sedan var jag i Gibraltar och på Nordirland som båda röstade mot brexit men ändå tvingas ut ur EU. På Nordirland kan den bräckliga freden hotas av brexit när det blir en gräns mellan EU-landet Irland och Nordirland som är en del av Storbritannien.

  • I Gibraltar fruktar man spanska påtryckningar och en stängd gräns.

  • Skottland vill genomföra en ny folkomröstning för att bryta sig ur det förenade kungadömet och stanna kvar i EU.

Brexit är en röra som får inbördeskriget i Syrien att verka lättlöst.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: