Mejla

Wolfgang Hansson

Tegnell vore en dröm för Trump

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

SCRANTON, PENNSYLVANIA. Det känns lite märkligt som svensk att resa runt i USA och upptäcka att vad president Trump förespråkar på viktiga punkter påminner om Sveriges coronastrategi.

När det gäller ansiktsmasker och skolor är Anders Tegnell en drömexpert för Trump.

I USA är det delstaterna som bestämmer hur de ska hantera smittspridningen. Därför skiljer sig reglerna åt mellan delstaterna. Här i Pennsylvania är det rätt hårda restriktioner.

Ingen får gå in på en restaurang, butik eller offentligt byggnad utan att ha på sig en ansiktsmask.

De flesta människor vi möter på gatorna i Scranton bär mask även utomhus.
Många butiker och krogar är stängda eller har bara hämtservice. Inga besök tillåts på äldreboenden och många arbetar hemifrån.

När vi äter frukost på ett litet espressokaffe runt hörnet från hotellet bär hälften av borden lappar att de är avstängda. Handsprit och handskar erbjuds så gott som överallt. Många har masker om någon glömt sin.

När president Trump besökte Pennsylvania nyligen uppmanade han i sitt tal anhängarna att pressa guvernören, som är demokrat, att lätta på restriktionerna.

– Ni måste öppna upp er delstat, mässade Trump.

Ett budskap han gärna upprepar i alla delstater som styrs av demokraterna.

Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

I USA har pandemin precis som allting annat blivit ett politiskt slagträ. Här finns ingen konsensus om strategin vare sig bland vanliga människor eller bland de som bestämmer. Det är tveksamt om man överhuvudtaget kan tala om en sammanhållen strategi när det gäller USA med sina 50 delstater.

Majoriteten av de republikanska väljare vi träffar tycker att president Trump sköter pandemin på ett bra eller åtminstone ok sätt.

Vårdslös

De demokratiska väljarna tycker att han är vådslös och negligerar farorna. Inte minst genom att resa runt och ibland hålla tre valmöten per dag med tusentals anhängare där majoriteten vare sig bär mask eller tillämpar social distansering.

Men bortsett från presidentens attityd att viruset snart kommer att försvinna och att det värsta är över så låter väldigt många av Trumps argument välbekanta för en svensk.
Inte minst i den sista debatten mot Joe Biden betonade Trump vikten av att hålla samhället öppet. För att rädda jobb och för att rädda människors mentala hälsa.

– Folk begår självmord, sade Trump. Skilsmässorna ökar kraftigt.
Han poängterade att skolorna måste hållas öppna. Och han ifrågasätter ansiktsmaskerna.

Utan några jämförelser i övrigt så låter Trump väldigt mycket som Sveriges smittskyddsexpert Anders Tegnell.

Nyligen kallade presidenten sin egen högste smittskyddsexpert Anthony Fauci för ”en katastrof” och andra för ”idioter” därför att de ändrat sig och nu vill se ett nationellt tvång att bära mask.

Foto: Alex Edelman / TT NYHETSBYRÅN
USA:s smittskydsexpert Anthony Fauci.

För Trump vore det en dröm att ha en smittskyddsexpert som Tegnell vid sin sida. En som ifrågasätter om det verkligen ger så mycket skydd att bära på en mask som folk hela tiden pillar på och tar av och på sig, återanvänder och lägger i fickan.

I USA betraktas det bland experter, opinionsbildare och en väldigt stor del av allmänheten som en självklarhet att ansiktsmask bidrar till att minska smittspridningen.

Som en vanlig influensa

Om man bortser från det mest fanatiska Trumplägret anses det opatriotiskt att inte bära mask.

Det betraktas också närmast som en självklarhet att även grundskolorna bör hållas stängda och all undervisning ske på distans. Inte minst lärarfacken trycker på för lärarnas säkerhet.

Överhuvudtaget finns det väldigt lite av övergripande folkhälsotänk i USA. Få frågar sig vad det betyder för barnens framtid att inte få normal skolgång. Allt fokus ligger på covid-19 och att försöka stoppa smittspridningen till varje pris. Vilket USA trots det lyckats väldigt dåligt med.

Pennsylvania, liksom fler andra delstater, presenterade i går de högsta smittotalen sedan pandemins början. Precis som i Europa försämras läget för varje dag.

USA har sedan en tid passerat Sverige när det gäller antalet döda i förhållande till befolkningsstorleken men båda länderna ligger fortfarande högt, på plats 9 respektive 15, i världen. Även om trenden i Sverige är sjunkande och USA med sina 225 000 har flest döda i hela världen.

En stor skillnad är människors vilja att ta eget ansvar. I Sverige är tilliten till myndigheternas strategi hög. I USA är den väldigt varierande. Ibland obefintlig. Många jag träffar gör precis som Trump, de viftar bort riskerna.

– Det är inte mer än en vanlig influensa, säger en antikhandlare på landsbygden i Pennsylvania som gärna tar i hand och absolut inte vill använda mask.

Publicerad:

LÄS VIDARE