Regeringen klarar inte att skydda våra äldre

SD: Det går inte att gömma sig bakom en expertmyndighet, Löfven

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I vår roll som ett av Sveriges största oppositionspartier känner vi en skyldighet att påpeka regeringens roll i coronapandemin. En skyldighet att agera när regeringen frånsäger sig sitt ansvar att skydda befolkningen, skriver Jimmie Åkesson och Ann-Christine From Utterstedt.

Foto: TT (Montage)
DEBATT

DEBATT. Skyddet av våra äldre hade högsta prioritet när coronaviruset slog till med full kraft. Trots det står vi nu i ett läge där nio av tio dödsfall återfinns i gruppen 70 år eller äldre. Vid en jämförelse med närområdet blir bilden närmast overklig. Sverige har en betydligt högre andel döda per capita än våra grannländer.

Det är ett sorgligt och tragiskt misslyckande.

Vi har med anledning av detta initierat en särskild debatt om döden på äldreboenden, som äger rum i dag i riksdagen. Oavsett hur mycket regeringen försöker frånsäga sig ansvar kommer vi inte att släppa denna fråga förrän alla korten ligger på bordet.

Uppenbart är att regeringen har misslyckats med att skydda våra äldre. Varför blev det så? När tiden är inne och det finns utrymme för en djupare reflektion och utvärdering, kommer vi ägna särskild uppmärksamhet på att placera denna fråga högt upp på dagordningen – ett avgränsat och särskilt fokus att noggrant analysera döden inom äldreomsorgen.

På ytan kommer svaren sannolikt kretsa kring att Sverige haft en alltför avgränsad provtagning, kombinerat med att personal inte givits möjlighet att använda livsviktig skyddsutrustning. När de haft tillgång till detta har riktlinjerna kring användandet varit otydliga.

Det synes också vara så att personal arbetat trots symptom, möjligen för att karensavdraget aldrig avskaffades, och att anställda inte givits tydliga direktiv kopplade till hygienrutiner.

Söker vi vidare under ytan kokar det hela ned till svagt politiskt ledarskap, otydlig kommunikation och ett räddhågset beslutsfattande. Detta är fakta vi har att förhålla oss till. Fakta som framöver kommer att genomlysas in i minsta detalj. Rädslan att framstå som empatilös får inte fungera som en sköld mot sanning och lärdom.

Att utkräva ansvar i en demokrati ska vara lätt och det ska stå bortom allt rimligt tvivel vem som äger det yttersta ansvaret för folkets väl och ve – regeringen.

I vår roll som ett av Sveriges största oppositionspartier känner vi en skyldighet att påpeka regeringens roll i detta, en skyldighet att agera när regeringen frånsäger sig sitt ansvar att skydda befolkningen.

Vi ställde redan under krisens början krav på användandet av adekvat skyddsutrustning, poängterade behovet av besöksförbud och eftersökte en tydligare kommunikation kopplad till beslutsgrund. Vår strävan att poängtera vikten av försiktighetsprincipen, skapa ett större mått av lyhördhet och inte minst öppenhet, föranledde ingen större respons hos regeringen.

Denna nonchalanta attityd har sannolikt kostat liv och frågorna står fortfarande obesvarade.

  • Varför infördes det inte tidigt tydliga riktlinjer när det gäller användandet av skyddsutrustning?
  • Varför infördes det inte besöksförbud tidigare på våra äldreboenden?
  • Varför denna senfärdighet när det gäller utökat antal tester?
  • Varför var Sveriges beredskap att hantera en kris av detta slag så tydligt undermålig?

Stefan Löfven: Det går inte att gömma sig bakom en expertmyndighet för evigt. Visa politiskt ledarskap och medge att ni underskattade virusets effekter.

Medge att ni inte gjort tillräckligt och att följden av detta stavas lärdom. När stunden är inne kräver vi att varje enskilt misstag som kostat liv blir belyst, där resultat framgår och ansvarsutkrävande utdelas.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Ann-Christine From Utterstedt, riksdagsledamot med ansvar för äldrefrågor (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Sluta med vansinnet i vår äldreomsorg

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronautbrottet

Äldrevård

Coronaviruset

Jimmie Åkesson

Sverigedemokraterna

Stefan Löfven

Regeringen