Gasläckorna på Nord Stream 1 och 2

26 september upptäcktes först ett tryckfall i ett av de två rören i Nord Stream 2. Några timmar senare blev det känt att båda ledningarna som utgör Nord Stream 1 drabbats av samma sak.
Enligt statsminister Magdalena Andersson är det mycket som pekar mot att det är ett sabotage.