Gravid

presenteras av

Färre drabbas av allvarliga bristningar

Ny statistik över graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

2020 föddes cirka 114 500 barn i Sverige.

Under året har färre födande drabbas av allvarliga bristningar och fler förlossningar har blivit igångsatta.

Allt färre drabbas av allvarliga bristningar i samband med förlossningen. Det visar Socialstyrelsens årliga statistik över graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. I snitt drabbas 2,5 procent av alla som föder barn av allvarlig bristning, vilket är den lägsta siffran sedan 2004 då nivån var som högst.

Anledningarna är bland annat att problemet med bristningar fått större uppmärksamhet och att  förlossningsvården utvecklats.

Fler förlossningar sätts igång

Antalet igångsättningar på konstgjord väg har också ökat – från 19 procent 2018 till 25 procent 2020. Störst ökning har man sett när det gäller igångsättningar i vecka 41 – från 21 procent 2019 till 42 procent 2020.

– Den stora ökningen i vecka 41 beror sannolikt på att man i flera regioner ändrat praxis för igångsättning de senaste åren, efter att nya forskningsresultat som presenterats, säger Anna Sandström, föredragande läkare på Socialstyrelsen och biträdande överläkare i obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

En annan förklaring till ökningen är att det kommit nya rekommendationer för hur man ska hantera en komplicerad graviditet, exempelvis om mamman har diabetes. I många fall ska förlossningen sättas igång senast vid beräknad förlossningsdag.

Ny statistik visar att färre drabbas av allvarliga förlossningsskador.
Ny statistik visar att färre drabbas av allvarliga förlossningsskador.

Förstagångsmammor blir äldre

Andra slutsatser i statistiken:

  • Rökning minskar

Rökning bland gravida har minskat. Men det man kan se är att det finns skillnader mellan kvinnor med olika utbildningsnivå. 2020 uppgav 12 procent av kvinnorna med förgymnasial utbildning att de rökte i tidig graviditet. Medan 1 procent av kvinnorna med eftergymnasial utbildning gjorde det.

  • Övervikt och fetma ökar

Antalet kvinnor med övervikt eller fetma vid inskrivning i mödrahälsovården har ökat. Från 25 procent, 1992, till 44 procent, 2020. Som vid rökning kan man se skillnader mellan kvinnor beroende på utbildningsnivå.

  • Vårtiderna på sjukhuset sjunker

Efter vaginal förlossning ligger medelvårdtiden på sjukhus på 1,6 dygn 2020 jämfört med 1,7 2019. Medelvårdtiden efter kejsarsnitt var 2,7 dygn, jämfört med 2,9 dygn året innan.

Det går inte att säga varför, eller om det har att göra med pandemin.

  • Förstföderskor blir äldre

2020 är snittåldern på när man föder sitt första barn 29,3. Äldst är mammorna i Stockholms län där medelåldern är 30,9. I Södermanlandslän är mammorna yngst med en medelålder på 27,8.

  • Ryggbedövning (epidural) har ökat

2020 låg användningen av ryggbedövning på 43,3 procent, jämfört med 41 procent året innan. Det är stor skillnad i regionerna för hur många som får epidural. Det finns även skillnader beroende på utbildningsnivå. Epidural är vanligare bland kvinnor med högre utbildning.

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.