Kurdistan

Kurdistan är en region i sydvästra Asien som bebos av en överväldigande del kurder. Läs senaste nytt om Kurdistan här.