Experter: Då kommer barn få vaccin mot covid-19

”Tror det handlar om månader”

Uppdaterad 2023-01-10 | Publicerad 2021-01-30

Så snart i tiden kommer barn få vaccin mot covid-19 gissar experterna.

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i Sverige. Först på tur står bland annat landets äldre som bor på särskilda boenden. Men när är det barnens tur? Kommer de ens behöva ta vaccin?

Så här säger fyra experter om saken.

Sven-Arne Silfverdal.

Sven-Arne Silfverdal, universitetslektor vid Umeå universitet och barnhälsovårdsöverläkare i Region Västerbotten

Har man påbörjat studier än om barn och vaccin mot covid-19? Om inte, när kommer man påbörja sådana studier?

– I Pfizers studier ingår barn mellan 16 och 17 år, och Pfizer ska även påbörja eller har redan startat studier på barn mellan 12 och 17 år. Ett annat vaccinföretag (kanske flera) med virusvektorbaserat vaccin planerar just nu studier på gravida samt barn mellan 2 månader och 11 år.

Just nu ska ju barn under 18 inte vaccineras för covid-19. Men när i tiden kommer det kunna ske, pratar vi om år?

– Det kommer ske när studierna är klara, det vill säga om cirka ett år. Min bedömning är att det kan bli aktuellt med vaccinering av barn från 12 år och uppåt, men att det är osannolikt att det blir aktuellt för småbarn.

– Det finns inga tydliga bevis för att de allra yngsta barnen är stora smittspridare. Det finns enstaka yngre barn som blivit svårt sjuka i covid-19 men hittills har de inte varit så många att man överhuvudtaget övervägt vaccination av småbarn. Det är annorlunda när det gäller vanlig influensa. Ett av skälen till att man vaccinerar barn mellan 5 och 17 år i Storbritannien är att de sprider influensa och tanken är att man vill ge skydd mot influensa på en befolkningsnivå. Det vill säga att skydda andra grupper utöver dem själva. Men det förutsätter också ett vaccin som kan visa på skydd mot smitta, utöver skydd mot sjukdom.

Varför gör man i så fall studier på barn under tolv år, om det ändå inte blir aktuellt att vaccinera dem, tror du?

– Det finns barn som blir svårt sjuka och som tillhör riskgrupper, därmed är man intresserad av hur barn reagerar på vaccinet. Dessutom så vet man inte hur kunskapsläget kring covid-19 förändras. Dock tror jag att det är svårt att rekrytera yngre barn till studier nu när man inte sett resultatet på vuxna ännu. Studier på yngre barn kommer inte igång förrän man är säker på hur vaccinet fungerar på vuxna.

Finns det risk att viruset fortfarande sprids mellan barn om de inte vaccineras?

– Risken finns men det verkar bero på åldern och den omgivning barnen befinner sig i. Vad vi vet nu, baserat på epidemiologiska studier, är att de små barnen inte är smittdrivande. Däremot är det stor risk att tonåringar och unga vuxna sprider smitta, framför allt vintertid vid kallt och torrt väder då viruset hänger kvar i luften längre tid.

Kommer det bli aktuellt att vaccinera barn under tolv år senare i livet?

– Det beror på smittläget. Dessutom kan det här viruset ändra karaktär, som vi ser nu med den engelska varianten. Beroende på hur viruset ändrar sig kan det bli aktuellt att man vaccinerar de som inte fått vaccin som yngre.

Kommer det vara nödvändigt att vaccinera barn överhuvudtaget?

– Sannolikt inte småbarn. När vi får vaccin som kan minska smittspridningen är det möjligt att vaccinera även tonåringar – för att skydda mot sjukdom och minska smittspridningen. Men eftersom risken är liten för unga att drabbas av svår covid-19-sjukdom har vaccination av unga ingen prioritet utifrån att förhindra sjukdom.

– De vacciner vi har i dag skyddar mot sjukdom men det är oklart om de skyddar mot smitta. Eftersom äldre löper högre risk för svår sjukdom ska de prioriteras liksom vårdpersonal, och andra personer med samhällsbärande funktioner, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tobias Alfven.

Tobias Alfven, barnläkare vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset i Stockholm och docent i global barnhälsa vid Karolinska institutet.

Har man påbörjat studier än om barn och vaccin mot covid-19? Om inte, när kommer man påbörja sådana studier?

– Både Pfizer och Moderna, vilkas vaccin redan används i Sverige, och Astra Zeneca har påbörjat studier, som är i olika faser, på barn mellan 12 och 18 år.

Just nu ska ju barn under 18 inte vaccineras för covid-19. Men när i tiden kommer det kunna ske, pratar vi om år?

– Det är omöjligt att ange säkert. Men om vi ser till hur snabbt det har gått att ta fram vaccin och att visa att de är effektiva och säkra i stora studier, så tror jag att det handlar om månader. Det berör i så fall troligen initialt barn mellan 12–18 år.

Kommer även barn yngre än 12 år att vaccineras så småningom?

– Om vi har ett vaccin som är effektivt och säkert för barn så är det självklart att det kommer att användas även på yngre barn för att motverka sjukdom och smittsmittring. Detta även om det är ovanligt att barn blir svårt sjuka i covid-19 och hyperinflammation.

Finns det risk att viruset fortfarande sprids mellan barn om de inte vaccineras?

–  Ju fler som vaccineras bland de vuxna desto mindre blir smittspridningen i samhället och därmed även bland barn.

Kommer det vara nödvändigt att vaccinera barn överhuvudtaget?

– Smittspridningen är mindre mellan yngre barn och det är få av dem som blir svårt sjuka. Men som sagt, det finns barn som blir väldigt sjuka och har man ett säkert och effektivt vaccin så är det viktigt att även barn vaccineras i förebyggande syfte.

Matti Sällberg.

Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet

Har man påbörjat studier än om barn och vaccin mot covid-19? Om inte, när kommer man påbörja sådana studier?

Studier på barn 12-18 år har påbörjats, de borde kunna bli klara under våren.

Just nu ska ju barn under 18 inte vaccineras för covid-19. Men när i tiden kommer det kunna ske, pratar vi om år?

– Jag skulle gissa någon gång under våren, det vill säga när studierna är klara. Det är troligen barn mellan 12 och 18 som berörs i så fall.

Finns det risk att viruset fortfarande sprids mellan barn om de inte vaccineras?

– Visst finns det det men studier har ju visat att barn inte verkar vara så smittsamma, till exempel Jonas F Ludvigssons studie som nyligen publicerades i NEJM, The New England Journal of Medicine, och som visade att lärare inte hade ökad förekomst av covid-19.

Kommer det vara nödvändigt att vaccinera barn överhuvudtaget?

– Det går inte att utesluta då man helt vill släcka ut pandemin.

Leif Ekholm.

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare och medicinskt ansvarig i Region Örebro

Har man påbörjat studier än om barn och vaccin mot covid-19? Om inte, när kommer man påbörja sådana studier?

– Vaccinstudier ner till 12 års ålder finns det en begränsad mängd studiedata på. Studier på barn under 12 år mot covid-19 är under planering.

Just nu ska ju barn under 18 inte vaccineras för covid-19. Men när i tiden kommer det kunna ske, pratar vi om år?

Svår fråga som hänger ihop med hur pandemin utvecklas och framför allt av behovet att minska smittspridningen. Vilka åldrar som kan bli aktuella behöver också bättre undersökas utifrån behov. Det måste samtidigt göras ordentliga vaccinstudier med säkerhetsdata etcetera samt effektdata som även visat på minskar smittspridning – vilket inte dagens vacciner verkar göra – om detta visar sig bli avgörande.

– Många frågor som ingen har svar på i dag. Detta kan förstås ta tid och normalt flera år men det var samtidigt få för ett år sedan som trodde att det redan idag skulle finnas några vacciner överhuvudtaget tillgängliga så ett tidsschema är väldigt svårt att ange.

Finns det risk att viruset fortfarande sprids mellan barn om de inte vaccineras?

– Ja.

Kommer det vara nödvändigt att vaccinera barn överhuvudtaget?

– Det kan bli aktuellt men ställer sannolikt krav på nya vacciner som hindrar smittspridning vilket inte de vacciner som används nu gör. Det finns undersökningar och allt mer data som tyder på att det kan bli viktigt att vaccinera barn för att minska smittspridningen i samhället. Det finns samtidigt nu inte tillräckligt med kunskap om hur smittspridningens utveckling och dess betydelse i en befolkning som är allt mer vaccinerad och förhoppningsvis bättre skyddad mot sjukdom.

– Generellt så behövs det allt mer kunskaper om sjukdom och dess betydelse i samhället innan ställningstagande för vaccination till barn ju mindre de är. För att vaccination sedan ska fungera så måste det även finnas acceptans för vaccination av barn hos barnens vårdnadshavare och acceptansen kan vara annorlunda än för vaccination av vuxna.


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.